Anmäl dig till en heldagsworkshop med Datakollen! 

Du får lära dig grunderna i den nya lagen och hur man kan sköta sitt GDPR-arbete i praktiken. Vid workshopen kommer vi att kavla upp ärmarna och påbörja GDPR-arbetet i ditt företag. Bland annat kommer vi att inventera företagets personuppgiftshantering och ge förslag på lämpliga åtgärder för att leva upp till GDPR-förordningen.

Anmäl dig till nästa workshop eller kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg för din organisation!

Workshopen innehåller bland annat:

Centrala begrepp i GDPR

Vad är en personuppgift och vad innebär personuppgiftsbehandling? Hur definieras känsliga personuppgifter och hur skiljer sig rätten att behandla och skyligheten att skydda känsliga personuppgifter? Vilka personuppgifter får vi egentligen lagra? Vad innebär samtycke och lagliga grunder?

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Vad ingår i rollerna? Vilka organisationer behöver ha ett dataskyddsombud?

Inventering av personuppgiftssamlingar

Hur går vi till väga för att inventera de register av persondata som vi redan idag hanterar? Behöver vi rensa och ta bort personuppgiftsregister? Hur kan vi säkerställa att vi gör rätt i framtiden när det gäller till exempel publicering på webbplatser, hantering av foton, nyhetsbrev, databaser, kund- och medlemsregister?

Incidenthantering och rensning av persondata

Vi går igenom vad som bör finnas med i rutinerna för incidenthantering, rensning av persondata, och hur du gör för att uppfylla kravet på att rätta/radera personuppgifter utan dröjsmål.

Policy för integritetsskydd

Vi går igenom det viktigaste som bör finnas med i en dataskyddspolicy eller integritetsskyddspolicy och hur man synliggör den på bästa sätt.

I priset för workshopen ingår även ett 30-dagars licens i Datakollen.

 

Workshoptillfällen

Workshops Dataskyddsombud

Vad säger våra deltagare?

”Om man som jag gillar siffror och hjälper företag med affärsanalyser, så blir det mycket känslig data att hantera. Jag gillar transparensen i Datakollen-verktyget, och de dynamiska frågeställningarna leder arbetet vidare på ett naturligt sätt.”

Niklas Ramström, VD och Analytiker på Nikzes

Om workshopen

Innehållet i workshopen baseras på aktuella tolkningar, riktlinjer och praktiska tillämpningar av GDPR, baserade på den information som Datainspektionen tillhandahåller. Vi gör en bedömning av vad som är mest relevant för målgruppen och skräddarsyr upplägget efter de deltagare som anmäler sig.

Workshopen hålls kl 9:00 – 16:00 i centrala Stockholm. Kostnaden är 8000 SEK per deltagare. Avbokningar kan göras fram till sju dagar före workshopen. Vi bjuder på frukost och lunch. Deltagarantalet är begränsat till åtta deltagare så skynda dig att anmäla dig!

Anmäl dig nu!

Vill ni hellre att vi kommer till er istället för att ni kommer till oss? Kontakta oss så löser vi det!