Bild och film på webben enligt GDPR

Många undrar vad som gäller kring bild och film i GDPR. Kan vi ens ha bilder på webben nu när den nya dataskyddsförordningen är här? Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Bilder där du kan identifiera personen ses inom GDPR som personuppgifter och måste därför följa samma rutiner som andra personuppgifter. Du behöver ha en rättslig grund för att kunna publicera bilden, och du måste ha register och rutiner för samtycke och gallring. Här reder vi ut vad du behöver tänka på när det gäller bilder.

Bild och film kräver rättslig grund

Bilder och filmer kräver att du har stöd i GDPR för att få publicera dem. GDPR anger sex skäl, så kallade rättsliga grunder. Oftast är det samtycke, alltså ett godkännande från den fotade, som vi kommer kunna använda när vi publicerar bilder och filmer. Men det kan även vara allmänt intresse eller avtal.

Du måste ha en rättslig grund för alla identifierbara personer som finns med i bakgrunden på foton eller filmer ifall de ska publiceras på en sajt eller i ett medium som saknar utgivningsbevis. Allmänt intresse (intresseavvägning) kan hävdas som laglig grund för bilder med  journalistiskt innehåll, men den typen av bilder ska hanteras med stor varsamhet. Det innebär att du kan hävda allmänt intresse för kommunalrådet som inviger en park på en bild, men inte barnet som spelar fotboll i bakgrunden. Alla som figurerar och går att identifiera på bilden ska ha en rättslig grund. Det innebär att om du ska du använda bilden med kommunalrådet och barnet måste barnet (genom sin vårdnadshavare ifall barnet är under 13 år) ge sitt samtycke.

Ett mer hanterbart sätt att arbeta med bilder med personer på är att skriva avtal. Avtal kan inte återkallas på samma sätt som samtycke. Ett modellavtal kan innehålla hur lång tid man får lov att använda bilden, var den får publiceras och vem som får använda den.

Bilder från bildbyråer

Ett annat alternativ är att köpa bilder från en bildbyrå som följer GDPR. Bildbyrån har då avtal i enlighet med GDPR för de modeller de anlitar. Undvik personbilder från gratisbyråer, då du inte kan vara säker på vad som gäller för de personer som är på bilden. Många gratisbyråer bygger på att vem som helst kan lägga upp bilder, och det är svårt att veta om de har avtal med de personer som finns på bilden eller ej.

GDPR​ och sociala medier

Sociala kanaler omfattas av samma regler som webben när det gäller bild och film. Det innebär att du ska använda samma riktlinjer för bild och film på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn (och alla andra kanaler du använder i din roll som företagare eller företrädare för en juridisk person).

Om du delar något från en officiell person alternativt citerar (retweetar t ex) kan du ibland använda dig av allmänt intresse som rättslig grund. ​

Läs hela artikeln på 7minds webbplats.