Datainspektionen granskar Spotify

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag och nu står Spotify under granskning. Det som undersöks är hur Spotify hanterar människors rätt att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Eftersom Spotify hanterar en stor mängd uppgifter om ett mycket stort antal användare är det viktigt att användarnas begäran om registerutdrag hanteras korrekt. Datainspektionen inleder nu en granskning av hur Spotify hanterar rätten till registerutdrag. Myndigheten har blivit uppmärksammad på att det kan finnas vissa brister i hur företaget hanterar registerutdrag, bland annat att utdragen inte är kompletta och att informationen inte är tillräckligt tydlig.

Datainspektionen begär svar från Spotify på ett antal frågor som rör hur företaget lämnar ut registerutdrag.

Dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft förra året stärker på flera sätt rättigheterna för enskilda personer. Ett exempel är rätten till registerutdrag.

Rätten att ta del av sina personuppgifter gör det möjligt för en person att kontrollera att uppgifterna är korrekta. Det är en förutsättning för att personen ska kunna använda andra rättigheter, som möjligheten att begära att uppgifter ska rättas eller raderas eller att invända mot hur uppgifterna används.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med tillsyn, det vill säga granskningar, kontrollera att de som samlar in och använder personuppgifter följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Läs hela nyheten på Datainspektionens webbplats

Läs Datainspektionens skrivelse till Spotify