Datainspektionen inleder omfattande granskning av företag och myndigheter kring GDPR

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat kring samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

Datainspektionen genomför nu en bred granskning av företag och myndigheter. Det som i första hand kommer att granskas är:

  • hur samtycken hanteras,
  • gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
  • fortsatt granskning av dataskyddsombud som inleddes i juni. Efter den granskningen fann Datainspektionen anledning att även titta på den information som ska ges till de registrerade om vem som är dataskyddsombud och hur denne kan kontaktas.

Läs mer på Datainspektionens webbplats