Datakollen i paneldebatt på Svenska föreningen för IT och Juridik

Svenska föreningen för IT och juridik, Siju, är en oberoende ideell förening som funnits sedan 1981. Föreningen vänder sig till alla med intresse för frågor som rör IT och juridik.

Föreningen verkar för att ge medlemmarna aktuell information och möjligheter till erfarenhetsutbyte inom området. Siju delar också ut stipendier till förtjänstfulla insatser inom forskningen.

En av Datakollens grundare, Susanne Kindblad, medverkade vid ett frukostseminarium med temat ”RegTech” den 8 november 2018. Intressanta erfarenheter delades av Gunnar Jacobsen på Regtech Solutions, Egil Bergenlind på DPOrganizer, Susanne Kindblad på K-mit och skapare av Datakollen samt Karl-Oskar Brännström på Aigine.