Datakollens videopodcast, avsnitt 7: Samtycke som rättslig grund

Datakollens jurist Stefan Johansson och Susanne Kindblad, VD och grundare av K-mit, förklarar grunderna i dataskyddsförordningen GDPR och dess krav på dokumentation av personuppgiftshantering. Varje vecka släpps ett nytt avsnitt.

Avsnitt 7: Samtycke som rättslig grund, släpptes 2020-03-05

I avsnittet förklarar Datakollens jurist Stefan Johansson, vad Samtycke som rättslig grund innebär. Han förklarar att samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och att den registrerade behöver kunna återta sitt samtycke på ett enkelt sätt.

Susanne Kindblad, VD för K-mit, ifrågasätter Samtycke som rättslig grund utifrån ett administrativt perspektiv.