Fyra av tio svenskar är oroliga för hur deras personliga information hanteras på nätet

Det har snart gått ett år sedan GDPR infördes i hela EU men 40 % av svenskarna känner trots den nya lagstiftningen en oro för hur deras personuppgifter hanteras.

Andelen svenskar som ser den ökade insamlingen av personlig digital information i samhället som negativt är också oförändrad sedan förra året. Men sedan 2015 har andelen fördubblats, från 30 procent till dagens 62 procent. Dessutom upplever 45 procent att de inte har något val när det gäller att dela med sig av sin personliga information digitalt.

Läs mer på Svenska Dagbladets webbplats