GDPR-seminarier

Anmäl dig till ett av Datakollens kostnadsfria seminarier! Du får lära dig grunderna i den nya lagen och hur man kan sköta sitt GDPR-arbete i praktiken.

Anmäl dig till ett av seminarierna eller kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg för ditt företag!

Seminarieinnehåll i korthet:

Centrala begrepp i GDPR

Vad är en personuppgift och vad innebär personuppgiftsbehandling? Hur definieras känsliga personuppgifter och hur skiljer sig rätten att behandla och skyligheten att skydda känsliga personuppgifter? Vilka personuppgifter får vi egentligen lagra? Vad innebär samtycke och lagliga grunder?

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Vad ingår i rollerna? Vilka organisationer behöver ha ett dataskyddsombud?

Inventering av personuppgiftssamlingar

Hur går vi till väga för att inventera de register av persondata som vi redan idag hanterar? Behöver vi rensa och ta bort personuppgiftsregister? Hur kan vi säkerställa att vi gör rätt i framtiden när det gäller till exempel publicering på webbplatser, hantering av foton, nyhetsbrev, databaser, kund- och medlemsregister?

Incidenthantering och rensning av persondata

Vi går igenom vad som bör finnas med i rutinerna för incidenthantering, rensning av persondata, och hur du gör för att uppfylla kravet på att rätta/radera personuppgifter utan dröjsmål.

Policy för integritetsskydd

Vi går igenom det viktigaste som bör finnas med i en dataskyddspolicy eller integritetsskyddspolicy och hur man synliggör den på bästa sätt.

Frukostseminariet är kostnadsfritt och arrangeras i samarbete med #GoTo10

Workshoptillfällen

Workshops Dataskyddsombud

Vi har ett begränsat antal platser så skynda dig att boka din plats!

Om seminariet
Innehållet i seminariet baseras på aktuella tolkningar, riktlinjer och praktiska tillämpningar av GDPR, baserade på den information som Datainspektionen tillhandahåller. Vi gör en bedömning av vad som är mest relevant för målgruppen och skräddarsyr upplägget efter de deltagare som anmäler sig.

Seminariet hålls kl 8:15 – 9:30 på #GoTo10, Hammarby Kaj 10D i Stockholm och vi bjuder på frukost. Deltagarantalet är begränsat så skynda dig att anmäla dig!

En avgift på 150 kr kommer att tas ut om du anmäler dig utan att dyka upp.