Google får betala över 500 miljoner för brott mot GDPR

Frankrikes motsvarighet till den svenska Datainspektionen har slagit fast att Google måste böta 50 miljoner euro för att de inte har varit tillräckligt tydliga i sin information om regler för personlig integritet. Det är framför allt när det handlar om riktad reklam som det franska dataskyddsorganet menar att Google har gjort det för svårt att förstå hur informationen används, vilket bryter mot dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft i maj 2018.

”Vi granskar beslutet för att kunna bestämma vilket nästa steg blir” skriver Google i ett uttalande.

Läs mer på BBCs webbplats