Halvdagsworkshop för Dataskyddsombud

Har du blivit utsedd till Dataskyddsombud på din arbetsplats? Grattis! Det är ett ansvarsfyllt uppdrag med stora möjligheter att utveckla och förbättra organisationen ifrån grunden.

Om workshopen

Vi erbjuder en halvdags workshop för dig som är utsedd eller ska utses till Dataskyddsombud på din arbetsplats. Vid workshopen ges möjlighet att byta erfarenheter med andra Dataskyddsombud. Efter genomgången workshop kommer du att ha gedigna kunskaper om bl.a:

  • Dataskyddsförordningen – GDPR och tillämpningar av den nya lagen
  • Ditt ansvar och dina befogenheter som Dataskyddsombud
  • Vad som gäller kring hanteringen av personuppgifter i praktiken
  • Grunderna i att skapa en dataskyddskultur
  • Få tips och råd om hur informationen skall spridas i organisationen

Datakollen bjuder på matnyttiga tips kring hur GDPR-arbetet kan utföras i praktiken och vi benar tillsammans ut vilket ansvar och vilka befogenheter som ligger på Dataskyddsombudet. Datakollen ger konkreta förslag på hur revisionsarbetet kan skötas och vilka informationsinsatser som kan vara lämpliga att genomföra på företaget.

Anmäl dig till nästa workshop för Dataskyddsombud!

eller

Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg för din organisation!

Workshopen innehåller bland annat:

Centrala begrepp i GDPR

Vad är en personuppgift och vad innebär personuppgiftsbehandling? Hur definieras känsliga personuppgifter och hur skiljer sig rätten att behandla och skyligheten att skydda känsliga personuppgifter? Vilka personuppgifter får vi egentligen lagra? Vad innebär samtycke och lagliga grunder?

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Vad ingår i rollerna? Vilka organisationer behöver ha ett dataskyddsombud?

Inventering av personuppgiftssamlingar

Hur går vi till väga för att inventera de register av persondata som vi redan idag hanterar? Behöver vi rensa och ta bort personuppgiftsregister? Hur kan vi säkerställa att vi gör rätt i framtiden när det gäller till exempel publicering på webbplatser, hantering av foton, nyhetsbrev, databaser, kund- och medlemsregister?

Incidenthantering och rensning av persondata

Vi går igenom vad som bör finnas med i rutinerna för incidenthantering, rensning av persondata, och hur du gör för att uppfylla kravet på att rätta/radera personuppgifter utan dröjsmål.

I kostnaden för workshopen ingår även en 30-dagars licens i Datakollen.

Anmäl dig till nästa workshop för Dataskyddsombud!

 

Workshoptillfällen

Workshops Dataskyddsombud

Vad säger våra deltagare?

”Om man som jag gillar siffror och hjälper företag med affärsanalyser, så blir det mycket känslig data att hantera. Jag gillar transparensen i Datakollen-verktyget, och de dynamiska frågeställningarna leder arbetet vidare på ett naturligt sätt.”

Niklas Ramström, VD och Analytiker på Nikzes

Om workshopen

Vi erbjuder en halvdags workshop för dig som är utsedd till Dataskyddsombud i din organisation.
Efter genomgången workshop kommer du ha nya kunskaper om

  • Dataskyddsförordningen – GDPR och tillämpningar av lagen
  • Vad som gäller kring hanteringen av personuppgifter
  • Informationsinsatser för spridning i din organisation
  • Grunderna i att skapa en dataskyddskultur

Workshopen hålls kl. 9:00 – 12:30 i Hitech Building, Sveavägen 9, vid Hötorget i Stockholm och förmiddagsfika ingår. Kostnaden är 4500 SEK per deltagare. Avbokningar kan göras fram till sju dagar före workshopen. Deltagarantalet är begränsat till åtta deltagare så skynda dig att anmäla dig!