Hemligt övervakad genom bluetooth

Den första av GDPR:s grundläggande dataskyddsprinciper krav är att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Denna öppenhetsprincip är den så kallade övervakningsekonomins diametrala motsats.

Blutooth beacons är en tracking teknologi som har centimeterprecision på korta avstånd. I sin artikel i NYT, In Stores, Secret Surveillance Tracks Your Every Move  skriver Michael Kwet om hur det hela fungerar, både tekniskt och affärsmässigt. Artikeln refererar till amerikanska förhållanden. Frågan är om det ser likadant ut i Europa, GDPR till trots.

Beacon betyder fyr på engelska och kan ses som en analog beskrivning av tekniken. Små sändare, så kallade beacons, placeras ut i t.ex. en affär, längs en gata, på en flygplats etc. Via mobilens bluetooth initierar dessa en kommunikationsprocess, som gör att personens rörelsemönster på platsen övervakas och dokumenteras. Systemet förefaller fungera oavsett om mobilens bluetooth är på eller inte. Det betyder att den person som övervakas så gott som aldrig vet om det. Övervakningsekonomins logik gör sedan att dessa uppgifter ingår i en personlig profil, som någon på ett eller annat sätt betalar för att kunna använda.

Enligt artikeln ligger ofta den kod som får beaconsystemet att fungera gömd i en annan app. Både Apple och Google har under flera år tillåtit apputvecklare att jobba så. Apple lär dessutom ha varit först med att skapa övervakningssystem via bluetooth.

Att ta tag i sitt eget GDPR arbete föder en unik förståelse för hur juridik och teknik samverkar för att skapa det moderna samhället.