Hur använder företag samtycke för att hantera personuppgifter? Bonnier Magazines & Brands står under granskning

Datainspektionen granskar hur företag använder samtycke för att samla in kunduppgifter. Det första företaget som kontrolleras är Bonnier Magazines & Brands AB.

Datainspektionen kommer under sommaren och hösten att granska hur företag använder samtycke som rättslig grund för att samla in och hantera personuppgifter om sina kunder. Samtycke innebär att kunden ger sitt godkännande till hur företaget använder personuppgifterna.

Dataskyddsförordningen, GDPR, har gjort det tydligare vad som krävs när till exempel ett företag vill använda samtycke. Enskilda ska kunna förstå vad de samtycker till och genom samtycket få en aktiv kontroll över sina personuppgifter.

Syftet med Datainspektionens granskning är att ge svar på frågor som exempelvis: när kan företag använda samtycke som rättslig grund, får företag ställa villkor för samtycke och kan ett dotterbolag få kunders samtycke till hur hela koncernen får hantera kundernas uppgifter.

Under året kommer Datainspektionen att granska flera företag. Först ut är Bonnier Magazines & Brands. Hela granskningen beräknas vara klar i slutet av året.

Läs hela nyheten på Datainspektionens webbplats

Läs Datainspektionens skrivelse till Bonnier Magazines & Brands