IMY inleder granskning av inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har fått information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.

Svenskt Fordonsskydd Ltd gör utskick till privatpersoner i Sverige och erbjuder fabriksgarantier för fordon och förlängning av tidigare garantitid, trots att bolaget inte har någon koppling till försäljaren eller fordonstillverkaren.

Utskicken utgör erbjudanden som enligt Konsumentverket kan misstas för en faktura och vilseleda konsumenten till betalning. Konsumentverket har sedan 2020 fått in över 800 anmälningar mot Svenskt Fordonsskydd och har fört upp bolaget på sin varningslista. Enligt uppgift från Konsumentverket har fordringar i flera fall gått till inkasso för indrivning.

Läs mer på Konsumentverkets hemsida och på IMYs hemsida.