Kommuner tar hjälp av AI i GDPR-jobbet

Nu laddar ett tiotal kommuner för att ta hjälp av IBM:s Watson i jakten på personuppgifter i sina ostrukturerade data. Men det är inte maskinen som granskar uppgifterna – det görs manuellt och lokalt.

Hittills har personuppgifter i ostrukturerade data –som mejl och anteckningar i Word-filer – undantagits från personuppgiftslagen. Men efter den den 25 maj när den nya dataskyddslagen trädde i kraft är det slut med det.

Att få ett grepp om vad som finns i de enorma mängder ostrukturerade data som en kommun sitter på är ingen barnlek, konstaterar Peter Mankenskiöld projektledare på kommunföreningen Sambruk.

– Strukturerade data är också jätteintressant, men de ligger ju i verksamhetssystemen där det finns leverantörer som hjälper till. När det gäller ostrukturerade data finns det ingen naturlig leverantör – det finns ingen som driver frågan, säger han.

Det här handlar inte bara om upptäcktsrisk med stora viten utan att vi också ett moraliskt ansvar kopplat till den personliga integriteten.