Sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google

Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. Det slår Datainspektionen fast och utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR.

Datainspektionen har tidigare ålagt Google att ta bort ett antal sökträffar som innehåller personuppgifter som är exempelvis är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga.

Eftersom ingen förändring gjordes från Googles sida genomförde Datainspektionen ännu en granskning och nu utfärdas en sanktionsavgift mot Google.

Datainspektionen är kritisk till att Google inte har tagit bort två av de sökträffar som myndigheten beslutade om 2017. I det ena fallet har Google gjort en för snäv bedömning av vilka webbadresser som faktiskt ska tas bort från sökresultat. I det andra fallet har Google inte tagit bort ett sökresultat tillräckligt snabbt.

När Google tar bort sökresultat meddelar företaget sajten ifråga om detta på ett sätt som gör att sajtägaren får reda på vilken webbsida det rör och vem som begärt att få sökresultat borttagna. Förfarandet gör det möjligt för sajtägaren att ompublicera webbsidan med en ny webbadress som kommer att visas vid Google-sökningar, något som i praktiken sätter rätten att få sökresultat borttagna ur spel.

I sitt webbformulär för borttagande informerar Google om att meddelanden skickas till sajtägare, på ett sätt som kan få enskilda att avstå från att utnyttja sin rätt att begära borttagande, vilket också undergräver effektiviteten av denna rättighet.

Google har inget rättsligt stöd för att informera sajter när sökresultat tas bort och ger vilseledande information till enskilda som vill få sökresultat borttagna. Därför utfärdar Datainspektionen en sanktionsavgift även för detta och förelägger Google att upphöra med att skicka sådan information.

Nu har Google tre veckor på sig att överklaga beslutet. Därefter skickas ärendet vidare till Kammarkollegiet.

Läs mer om enskildas rättighet att få sökresultat borttagna

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

Läs hela artikeln på Datainspektionens webbplats