Umeå universitet granskas

Datainspektionen har inlett en tillsyn av Umeå universitets hantering av personuppgifter. I forskningssyfte har universitetet tagit emot känsliga personuppgifter från Polismyndigheten. Enligt uppgift från Polismyndigheten har universitetet skickat känsliga personuppgifter via okrypterad e-post.

Känsliga personuppgifter, om till exempel hälsa, politiska åsikter eller biometriska uppgifter, har ett extra starkt skydd i dataskyddsförordningen, GDPR. Datainspektionen ska nu granska om Umeå universitetets hantering av känsliga personuppgifter strider mot GDPR.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen och arbetar för att människors fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Läs mer om Datainspektionens arbete med tillsyn