Vad innebär GDPR för webbutvecklare?

Webbutvecklare har en viktig roll att spela i att implementera de nya reglerna i GDPR på ett positivt och konstruktivt sätt. En god nyhet är att kraven i det nya regelverket inte är alltför komplicerade eller tekniska. I de flesta fall behöver man inte använda sig av dyra advokater för att leva upp till GDPR-regelverket. Reglerna är gemensamma för hela EU och borde omedelbart börja implementeras, ifall arbetet inte redan är i full gång.

Syftet med GDPR är att skydda människors rättigheter i Europa oavsett var uppgifterna samlas in. Det innebär i praktiken att GDPR kommer att bli standard för integritet runt om i världen. Lagens skydd av personuppgifter kommer att medföra positiva förändringar i alla affärsprocesser och utvecklingsarbeten. Vi kommer alla att vingas höja kvaliteten på säkerheten  kring vilken data vi samlar in, hur vi samlar in den och vad vi gör med den.

Läs hela artikeln på Smashing Magazine