Datakollen för GDPR

Att ha koll på sin data är en förutsättning för att göra rätt. Utan koll råder kaos. Kaos i hur personuppgifter hanteras betyder okända risker. Okända risker kan varken bedömas eller beräknas. Vissa risker kanske är små, men andra kan hota hela verksamheten. Riskerna ökar dessutom exponentiellt över tid, när antalet berörda personer och antalet behandlingar ökar.

Med Datakollens intuitiva metod är det lätt att uppfylla alla GDPR:s grundläggande dokumentationskrav och visa att man gör rätt. Det måste varje organisation oavsett storlek kunna visa.

Tjänsten är skalbar i enlighet med användarens riskbedömning.

Välkommen!

General Data Protection Regulation, GDPR eller dataskyddsförordningen, omfattar alla företag och organisationer och gäller i hela EU. Alla måste dokumentera och följa upp sin personuppgiftshantering i enlighet med lagens krav.

Alla måste följa lagen, men alla behöver inte göra lika mycket. Risken för fysiska personers integritet gör vissa behandlingar enkla att dokumentera, medan andra blir komplexa.

Datakollens metod är att hålla det enkla enkelt, utan att missa det komplexa. Därigenom skapas arbetsekonomi.

Datakollen är till för alla som både vill göra rätt och ha koll på kostnaderna.

Skapa konto. Svara på frågorna. Dokumentationen är klar.

 

Skapa konto