Kontotyper

Datakollen bygger på den riskbaserade metoden. Det gör tjänsten skalbar. Ger enkel och effektiv dokumentation av personuppgiftsbehandlingar enligt GDPR.

ALLA företag och organisationer omfattas av GDPR. Även de allra minsta bolagen och föreningarna. Den riskbaserade metoden presenteras i skäl 89 och är en princip som genomsyrar hela GDPR. Den innebär att alla måste följa lagen, men att kraven varierar beroende på risken. Datakollen är byggd enligt denna princip. Det innebär att tjänsten är anpassad till att olika organisationer har olika behov.

Du kan välja mellan Datakollens tre erbjudanden Small, Medium och Large. Din verksamhet och storleken på din organisation avgör vilket paket som passar bäst. Läs mer om Datakollens olika paketerbjudanden här.

Välj det paket som passar bäst för din verksamhet. Storleken på verksamheten har betydelse, men vilket paket som passar bäst avgörs egentligen av vilken typ av personuppgifter du hanterar och i vilken omfattning. Du kan alltid byta till ett mindre eller större paket längre fram ifall du märker att du har behov av det.