Priser

Skäl 89 i GDPR presenterar den riskbaserade metoden. Baserat på den modellen erbjuder Datakollen tre olika paket.

Medium

Medelstor risk och omfattning

Large

Hög risk / Stor omfattning

Register över personuppgiftssamlingar
Åtgärder för personuppgiftssamlingar
Dokumentation av ändamål och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen
Dokumentation över information till de registrerade
Dokumentation av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
Fördjupat register över personuppgiftssamlingar
Utskriftsvänliga rapporter
Registrera dina utbildningar
Dokumentmallar
Risk- och konsekvensanalyser
Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)
Pris 1995

kr/mån*

5995

kr/mån*

14995

kr/mån*

Köp nu Köp nu Köp nu
Medium

5995 kr/mån*

Medelstor risk och omfattning

 • Register över personuppgiftssamlingar
 • Åtgärder för personuppgiftssamlingar
 • Dokumentation av ändamål och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen
 • Dokumentation över information till de registrerade
 • Dokumentation av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
 • Fördjupat register över personuppgiftssamlingar
 • Utskriftsvänliga rapporter
 • Registrera dina utbildningar
 • Dokumentmallar
 • Risk- och konsekvensanalyser
Köp nu
Large

14995 kr/mån*

Hög risk / Stor omfattning

 • Register över personuppgiftssamlingar
 • Åtgärder för personuppgiftssamlingar
 • Dokumentation av ändamål och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen
 • Dokumentation över information till de registrerade
 • Dokumentation av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
 • Fördjupat register över personuppgiftssamlingar
 • Utskriftsvänliga rapporter
 • Registrera dina utbildningar
 • Dokumentmallar
 • Risk- och konsekvensanalyser
 • Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)
Köp nu

Kontakta Datakollen ifall du är osäker på vilket paket som passar bäst för din organisation.

Våra paket

Small passar bäst för företag, föreningar och organisationer som hanterar personuppgifter i liten omfattning. Paketet täcker de flesta personuppgiftsbehandlingar som inte medför höga risker för de registrerade.

Medium innehåller en komplett lösning för dokumentation av personuppgiftshantering i små och medelstora bolag. Om ni hanterar känsliga personuppgifter i stor omfattning, eller har personuppgiftshantering som en del av er kärnverksamhet, passar paketet Large bättre för er verksamhet.

Large passar för stora bolag, koncerner och myndigheter. Och för bolag av alla storlekar där känsliga personuppgifter hanteras i stor omfattning, eller där personuppgiftshantering är en del av kärnverksamheten. I det här paketet kan du ha upp till 10 GDPR-administratörer och du får tillgång till alla de detaljerade frågorna i dina personuppgiftssamlingar, samt risk- och konsekvensanalyser och mycket mera. 

Betalningsvillkor

Alla våra paket betalas årsvis. Vi skickar en faktura via e-post när du registrerar din organisation. Fakturan har 10 dagars betalningstid. En påminnelseavgift på 50 kronor och dröjsmålsmålsränta på 8,5 % läggs på ifall du inte betalar inom den utsatta tiden. Om du ångrar ditt köp kan du alltid kontakta Datakollen innan fakturan förfaller så tar vi bort ditt konto och krediterar din faktura.

I och med att du skapar ett konto så kommer Datakollen hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst höra av dig till oss för att få dina personuppgifter raderade.