Video-bibliotek

Häng med på Datakollens videopodcast och lär dig mer om GDPR och dokumentation av personuppgiftshantering!

Datakollens jurist Stefan Johansson och Susanne Kindblad, VD och grundare av K-mit, förklarar grunderna i dataskyddsförordningen GDPR och dess krav på dokumentation av personuppgiftshantering. Välkommen att ta del av Datakollens video-bibliotek kring GDPR!

Avsnitt 12: Risk- och konsekvensanalys, släpptes 2020-04-17

Veckans avsnitt förklarar hur en risk- och konsekvensanalys används i GRPR-sammanhang. Några betryggande ord från Stefan Johansson, jurist på Datakollen: ”Det är inte lika krångligt som det låter, nödvändigtvis.”

Kolla in avsnittet eller ta hjälp av Datakollens inbyggda verktyg för risk- och konsekvensanalys när du ska göra en riskbedömning för personuppgiftshanteringen i ditt bolag.

Avsnitt 11: Dataskyddsombud, släpptes 2020-04-02

Den här veckan reder Datakollens jurist Stefan Johansson ut frågor kring dataskyddsombud.

Vad gör ett dataskyddsombud? Vem kan vara dataskyddsombud? Vilka bolag/organisationer behöver ha ett dataskyddsombud och vem kan det vara lämpligt att anlita?

Vid sin sida har Stefan som vanligt K-mits VD Susanne Kindblad.

Avsnitt 10: Berättigat intresse och Intresseavvägning, släpptes 2020-03-26

I veckans avsnitt gör Stefan Johansson, jurist på Datakollen tillsammans med Susanne Kindblad, VD på K-mit, en djupdykning i den rättsliga grunden Berättigat intresse.

Vi får även lära oss hur en så kallad Intresseavvägning går till.

Avsnitt 9: ”Inga sådana uppgifter”, släpptes 2020-03-20

”GDPR – äsch vi har inga sådana uppgifter hos oss” säger många som inte är så insatta i dataskyddsförordningen GDPR.

I veckans avsnitt förklarar Datakollens jurist Stefan Johansson tillsammans med K-mits VD Susanne Kindblad att alla företag och organisationer hanterar personuppgifter i någon utsträckning.

Vi får även lära oss hur mindre bolag gör för att dokumentera sin personuppgiftshantering, vilket är ett krav för att inte bryta mot dataskyddsförordningen GDPR.

Avsnitt 8: Avtal som rättslig grund, släpptes 2020-03-12

Avsnitt 7: Samtycke som rättslig grund, släpptes 2020-03-05

I avsnittet förklarar Datakollens jurist Stefan Johansson, vad Samtycke som rättslig grund innebär. Han förklarar att samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och att den registrerade behöver kunna återta sitt samtycke på ett enkelt sätt.

Susanne Kindblad, VD för K-mit, ifrågasätter Samtycke som rättslig grund utifrån ett administrativt perspektiv.

Avsnitt 6: Rättslig grund, släpptes 2020-02-27

I veckans avsnitt fastslår Stefan Johansson, jurist på Datakollen, att ”har man ingen rättslig grund för behandling av personuppgifter så är behandlingen olaglig”.

Det kan låta självklart men vad innebär det i praktiken?

Tillsammans med K-mits VD Susanne Kindblad reder han ut begreppen och klargör varför det är av yttersta vikt att den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter klargörs, och att den dokumenteras på korrekt sätt.

Avsnitt 5: Den riskbaserade metoden, släpptes 2020-02-20

I veckans avsnitt förklarar Stefan Johansson, jurist på Datakollen, att dataskyddsförordningen GDPR kräver att ”alla måste göra rätt, men alla måste inte göra lika mycket”. Genom Datakollens molnbaserade tjänst får företag och organisationer hjälp att dokumentera sin personuppgiftshantering utan att krångla till det i onödan.

I Datakollens videopodcast medverkar som vanligt Stefan Johansson, jurist på Datakollen och Susanne Kindblad, VD på K-mit.

Avsnitt 4: Ansvarsskyldighetsprincipen, släpptes 2020-02-13

Dataskyddsförordningen GDPR kräver att Konsekvensbedömningar genomförs när det sannolikt föreligger en hög risk för fysiska personers fri- och rättigheter. En konsekvensbedömning är en noggrann genomgång av skyddet för personuppgiftsbehandlingen, men hur ser konsekvensbedömningar ut i praktiken?

Datakollens jurist Stefan Johansson gör en djupdykning i ämnet tillsammans med K-mits VD Susanne Kindblad.

Avsnitt 3: Ansvarsskyldighets­principen, släpptes 2020-02-06

I denna veckas avsnitt förklarar Datakollens jurist Stefan Johansson hur Ansvarsskyldighets­principen ställer krav på att man inte bara måste göra rätt, utan att man även kunna visa att man gör rätt.

Med och K-mits VD Susanne Kindblad vid sin sida slår Stefan fast att ”det finns inget större sabotage mot dataskyddsförordningen GDPR än att strunta i att dokumentera hanteringen av personuppgifter”.

Avsnitt 2: Personuppgiftsbehandling släpptes 2020-01-30

Dagens avsnitt förklarar vad personuppgiftsbehandling egentligen är och hur företag och organisationer kan göra för att dokumentera sin personuppgiftsbehandling.

Datakollens jurist Stefan Johansson går igenom dokumentationskravet enligt GDPR tillsammans med och K-mits VD/grundare Susanne Kindblad och begreppet personuppgiftssamling introduceras.

Avsnitt 1: Piloten släpptes 2020-01-23

I detta avsnitt pratar Datakollens jurist Stefan Johansson tillsammans medK-mits VD/grundare Susanne Kindblad om Datakollens uppkomst och varför det är så viktigt att personuppgifter ska dokumenteras.