Om Datakollen

Kom igång med företagets GDPR-arbete!

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Alla företag och organisationer som har kundregister, bilder eller andra personuppgifter omfattas av GDPR.

Datakollen bryter ner ett komplext regelverk till konkreta åtgärder. Du upptäcker snabbt att med Datakollen är det enkelt att göra rätt. Du behöver inte vara jurist för att förstå hur du ska göra för att leva upp till lagen. Det enda du behöver ha koll på är din egen verksamhet. I Datakollen kan du:

  • inventera alla företagets personuppgiftssamlingar
  • sätta upp och dokumentera nya rutiner och avtal
  • fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare
  • göra riskanalyser
  • skapa rapporter till styrelsen / ägarna / revisorn / Datainspektionen

Via ett enkelt och användarvänligt gränssnitt sköter du ditt bolags GDPR-arbete helt digitalt. Logga in via mobil, dator eller surfplatta och få en överblick över processerna i GDPR-arbetet.

Prova på verktyget

Datakollen har utvecklats av K-mit i samarbete med juristerna på ISO-Konsult och Crusner advokatbyrå. K-mit är experter på utveckling av digitala tjänster och produkter, medan ISO-konsult står för juridisk expertis och gedigen erfarenhet i hur ledningssystem ska utformas för att fungera optimalt. På Crusner advokatbyrå finns juridisk specialistkunskap inom datasäkerhet och GDPR. Tillsammans har vi tagit fram Datakollen.

Datakollen är ett digitalt processverktyg som hjälper företag och organisationer att leva upp till den nya personuppgiftslagen, GDPR. Produkten skapades utifrån vårt eget behov av att bryta ner regelverket i hanterbara beståndsdelar och att hantera dessa delar i ett ledningssystem. Datakollen är ett avancerat verktyg som gör det lätt att arbeta kontinuerligt med GDPR och att få genomslag i hela organisationen.

Om K-mit

K-mit är ett teknikföretag med stor erfarenhet inom digital utveckling, projektledning och systemutveckling. K-mit är experter på digitala strategier, teknisk innovation och applikationer för mobil, dator och surfplatta. På K-mit jobbar webbutvecklare, kommunikatörer, systemarkitekter och affärsutvecklare, men vi har också blivit proffs på GDPR.

Läs mer om K-mit här!

Om ISO-Konsult

ISO-Konsult är experter när det gäller arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Sedan 1982 har ISO-Konsult hjälpt företag att genomföra effektivitetsförbättringar i verksamheter och processer. Med juridisk kompetens och färdiga metoder för ISO-certifiering få företag hjälp att snabbt komma igång med arbetet.

Läs mer om ISO-konsult här!

Om Crusner Advokatbyrå

Crusner Advokatbyrå är en nytänkande fullservicebyrå. Byråns klienter är såväl privatpersoner som företag av alla storlekar. Byråns jurister arbetar i team och de olika juristerna har olika specialistkunskaper bl.a. inom dataskydd och GDPR.

Läs mer om Crusner advokatbyrå här

____________________________________________________

Observera att Datakollen inte garanterar att företag efterlever integritetsbestämmelserna i GDPR till 100 % genom att vidta Datakollens föreslagna åtgärder. Datakollen erbjuder en välgrundad och beprövad metod för att inventera personuppgiftshantering och föreslå åtgärder för att uppnå regelefterlevnad enligt GDPR. Men ansvaret för att besvara frågorna korrekt och att vidta lämpliga åtgärder ligger självklart på dig som använder Datakollen. I vissa fall kan den information som finns i Datakollen behöva kompletteras med juridisk rådgivning för specifika frågeställningar. Datakollen samarbetar i dessa sammanhang med Crusner advokatbyrå.

 

Registrera ditt prova på-konto i Datakollen här