Om Datakollen

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som infördes i hela EU den 25 maj 2018. Den omfattar ALLA företag och organisationer. Alla måste korrekt dokumentera och följa upp sina personuppgiftsbehandlingar i enlighet med lagens krav. Även de allra minsta bolagen och föreningarna.

Datakollen bryter ner den komplexa lagtexten i GDPR till konkreta åtgärder. Du behöver bara ha koll på din egen verksamhet och svara på frågorna. Sedan är dokumentationen klar. Datakollen följer den riskbaserade metoden fullt ut. Därför blir
GDPR-arbetet enklare.

I Datakollen kan du:

  • inventera och dokumentera organisationens personuppgiftssamlingar
  • sätta upp och dokumentera nya rutiner och avtal
  • fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare
  • göra riskanalyser
  • skapa rapporter till styrelsen / ägarna / revisorn / Datainspektionen

Via ett enkelt och användarvänligt gränssnitt görs GDPR-arbetet helt digitalt. Logga in via mobil, dator eller surfplatta och få överblick och kontroll över processerna. Rapporter i pdf-format skapas med ett klick. Även till Datainspektionen.

Skapa konto. Svara på frågorna. Dokumentationen är klar.

Skapa konto i Datakollen

Så fungerar det

I Datakollen möts du av en mängd frågor kring hanteringen av personuppgifter i just din organisation. Frågorna är utformade med avsikt på att inventera och dokumentera personuppgiftshanteringen med avseende på den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Frågorna är dessutom anpassade i tre olika paketlösningar;

  • Small för det lilla företaget eller föreningen som hanterar personuppgifter i liten skala och som hanterar känsliga personuppgifter i mycket liten omfattning
  • Medium för små och medelstora bolag som t.ex hanterar löner, kundregister, digitala system eller webbplatser som innefattar personuppgifter
  • Large för stora bolag, koncerner och myndigheter. Och för bolag av alla storlekar där känsliga personuppgifter hanteras i stor omfattning, eller där personuppgiftshantering är en del av kärnverksamheten.

Läs mer om Datakollens olika paket

I Datakollen lagrar vi de uppgifter som du fyller i så länge som du är kund hos oss. Datakollen hjälper dig med konkreta förslag på åtgärder som du eventuellt behöver vidta för att leva upp till dataskyddsförordningen. Dessutom får du hjälp att redovisa GDPR-arbetet vid en eventuell kontroll från Datainspektionen.

Betalningsvillkor

Alla våra paket betalas årsvis. Vi skickar en faktura via e-post när du registrerar din organisation. Fakturan har 10 dagars betalningstid. En påminnelseavgift på 50 kronor och dröjsmålsmålsränta på 8,5 % läggs på ifall du inte betalar inom den utsatta tiden. Om du ångrar ditt köp kan du alltid kontakta Datakollen innan fakturan förfaller så tar vi bort ditt konto och krediterar din faktura.

I och med att du skapar ett konto, samtycker du till att Datakollen hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst höra av dig till oss för att få dina personuppgifter raderade.

Datakollen erbjuder en välgrundad och beprövad metod för att inventera personuppgiftshantering och föreslå åtgärder för att uppnå regelefterlevnad enligt GDPR. Men observera att Datakollen inte garanterar att organisationer efterlever integritetsbestämmelserna i GDPR till 100 % genom att vidta Datakollens föreslagna åtgärder. Ansvaret för att besvara frågorna korrekt och att vidta lämpliga åtgärder ligger självklart på dig som använder Datakollen. I vissa fall kan den information som finns i Datakollen behöva kompletteras med juridisk rådgivning för specifika frågeställningar. Är du i behov av juridisk rådgivning? Kontakta Datakollens jurist Stefan Johansson för en konsultation.