Om Datakollen

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som infördes i hela EU den 25 maj 2018. Den omfattar ALLA företag och organisationer. Alla måste korrekt dokumentera och följa upp sina personuppgiftsbehandlingar i enlighet med lagens krav. Även de allra minsta bolagen och föreningarna.

Datakollen bryter ner den komplexa lagtexten i GDPR till konkreta åtgärder. Du behöver bara ha koll på din egen verksamhet och svara på frågorna. Sedan är dokumentationen klar. Datakollen följer den riskbaserade metoden fullt ut. Därför blir GDPR-arbetet enklare.

I Datakollen kan du:

  • inventera och dokumentera organisationens personuppgiftssamlingar
  • sätta upp och dokumentera nya rutiner och avtal
  • fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare
  • göra riskanalyser
  • skapa rapporter till styrelsen / ägarna / revisorn / IMY (tidigare Datainspektionen)

Via ett enkelt och användarvänligt gränssnitt görs GDPR-arbetet helt digitalt. Logga in via mobil, dator eller surfplatta och få överblick och kontroll över processerna. Rapporter i pdf-format skapas med ett klick.

Skapa konto. Svara på frågorna. Dokumentationen är klar.

Skapa konto i Datakollen

Så fungerar det

I Datakollen möts du av en mängd frågor kring hanteringen av personuppgifter i just din organisation. Frågorna är utformade med avsikt på att inventera och dokumentera personuppgiftshanteringen med avseende på dataskyddsförordningen, GDPR. Frågorna är dessutom anpassade i tre olika paketlösningar;

  • Small för det lilla företaget eller föreningen som hanterar personuppgifter i liten skala och som hanterar känsliga personuppgifter i liten omfattning
  • Medium för små och medelstora bolag som t.ex hanterar löner, kundregister, digitala system eller webbplatser som innefattar personuppgifter
  • Large för stora bolag, koncerner och myndigheter. Och för bolag av alla storlekar där känsliga personuppgifter hanteras i stor omfattning, eller där personuppgiftshantering är en del av kärnverksamheten.

Läs mer om Datakollens olika paket

I Datakollen lagrar vi de uppgifter som du fyller i så länge som du är kund hos oss. Datakollen hjälper dig med konkreta förslag på åtgärder som du eventuellt behöver vidta för att leva upp till dataskyddsförordningen GDPR. Dessutom får du hjälp att redovisa GDPR-arbetet vid en eventuell kontroll från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, (tidigare Datainspektionen).

Betalningsvillkor

Alla våra paket betalas årsvis. Vi skickar en faktura via e-post när du registrerar din organisation. Fakturan har 10 dagars betalningstid. En påminnelseavgift på 50 kronor och dröjsmålsmålsränta på 8,5 % läggs på ifall du inte betalar inom den utsatta tiden. Om du ångrar ditt köp kan du alltid kontakta Datakollen innan fakturan förfaller så tar vi bort ditt konto och krediterar din faktura.

I och med att du skapar ett konto hos oss så kommer Datakollen hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst höra av dig till oss för att få dina personuppgifter raderade.

Ansvarsfördelning vid besök på Datakollens hemsida och användning av Datakollens webb-applikation och mobilapp

Datakollens hemsida innehåller generell information om olika juridiska, tekniska och organisatoriska aspekter på dataskyddsförordningen, GDPR. Hemsidan ägs och drivs av K-mit AB (org.nr 556981-1432). Även om stora ansträngningar görs för att hålla sajten uppdaterad och korrekt kan felaktigheter förekomma. Därför poängteras att besök på hemsidan och eventuell användning av dess information sker helt på besökarens egen risk. K-mit AB har inget ansvar beträffande detta. Ingenting som finns på hemsidan utgör heller någon form av rådgivning och ett besök på hemsidan skapar ingen avtalsrelation mellan K-mit AB och besökaren.

Datakollens webb-applikation och mobilapp en dokumentationstjänst för självbetjäning som ägs och drivs av K-mit AB (org.nr 556981-1432). Med hjälp av appen kan du som kund själv dokumentera den personuppgiftsbehandling som sker i din organisation. På så sätt kan du visa hur din organisation följer dataskyddsförordningen, GDPR. Eftersom webb-applikationen och mobilappen utgör en dokumentationstjänst för självbetjäning poängteras att kunden ensam är ansvarig för att dokumentationen är korrekt och aktuell.

Ingenting som finns i webb-applikationen eller mobilappen utgör någon form av rådgivning i något specifikt fall. Söker du juridisk, teknisk eller organisatorisk rådgivning föreslår vi att du kontaktar oss eller annan kompetent rådgivare personligen.

K-mit AB ansvarar endast för att den information som kunden registrerat i webb-applikationen eller mobilappen finns i den av kunden senast sparade versionen. Säger kunden upp sitt abonnemang så upphör K-mit AB:s ansvar beträffande den sparade informationen. Betalar inte kunden sitt årsabonnemang i tid tolkas det som en uppsägning. Effekten av en uppsägning är att kundens konto raderas, inklusive all information som finns där.

I händelse av att webb-applikationen eller mobilappen skulle befinnas ha orsakat direkt skada uppgår K-mit AB:s eventuella ersättningsansvar till maximalt den avgift som skadedrabbad kund själv har erlagt för innevarande årsabonnemang. K-mit AB ansvarar inte på något sätt för indirekta skador och inte heller på något sätt för ekonomiska följdskador som uppkommit till följd av användningen av Datakollen. K-mit AB:s eventuella ersättningsskyldighet minskas i samma utsträckning som kundens skada täcks av dennes försäkringsskydd. K-mit AB är helt ansvarsfri om inträffad skada skulle bero på omständigheter av typen force majeure, d.v.s. utanför K-mit AB:s kontroll och som K-mit AB inte rimligen kunde ha räknat med, undvikit eller övervunnit följderna av.

 Är du i behov av juridisk rådgivning? Kontakta Datakollens jurist Stefan Johansson för konsultation.