Om Datakollen

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som infördes i hela EU 2018. ALLA företag och organisationer omfattas av GDPR. Om du har ett kundregister, medlemsregister, bilder, löner eller andra personuppgifter omfattas din organisation av GDPR. Och du är skyldig att efterleva den nya dataskyddsförordningen.

Datakollen bryter ner ett komplext regelverk till konkreta åtgärder. Du upptäcker snabbt att med Datakollen är det enkelt att göra rätt. Du behöver inte vara jurist för att förstå hur du ska göra för att leva upp till lagen. Det enda du behöver ha koll på är din egen verksamhet. I Datakollen kan du:

  • inventera och dokumentera organisationens personuppgiftssamlingar
  • sätta upp och dokumentera nya rutiner och avtal
  • fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare
  • göra riskanalyser
  • skapa rapporter till styrelsen / ägarna / revisorn / Datainspektionen

Via ett enkelt och användarvänligt gränssnitt sköter du ditt bolags GDPR-arbete helt digitalt. Logga in via mobil, dator eller surfplatta och få en överblick över processerna i GDPR-arbetet. Datakollen hjälper dig att hålla ordning på GDPR-arbetet så att du vid en eventuell kontroll ifrån Datainspektionen kan visa upp organisationens GDPR-arbete på ett enkelt och korrekt sätt.

Skapa konto i Datakollen

Så fungerar det

I Datakollen möts du av en mängd frågor kring hanteringen av personuppgifter i just din organisation. Frågorna är utformade med avsikt på att inventera och dokumentera personuppgiftshanteringen med avseende på den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Frågorna är dessutom anpassade i tre olika paketlösningar;

  • Small för det lilla företaget eller föreningen som hanterar personuppgifter i liten skala och som hanterar känsliga personuppgifter i mycket liten omfattning
  • Medium för små och medelstora bolag som t.ex hanterar löner, kundregister, digitala system eller webbplatser som innefattar personuppgifter
  • Large för stora bolag, koncerner och myndigheter. Och för bolag av alla storlekar där känsliga personuppgifter hanteras i stor omfattning, eller där personuppgiftshantering är en del av kärnverksamheten.

Läs mer om Datakollens olika paket

I Datakollen lagrar vi de uppgifter som du fyller i så länge som du är kund hos oss. Datakollen hjälper dig med konkreta förslag på åtgärder som du eventuellt behöver vidta för att leva upp till dataskyddsförordningen. Dessutom får du hjälp att redovisa GDPR-arbetet vid en eventuell kontroll från Datainspektionen. Bra va? 🙂

Betalningsvillkor

Alla våra paket betalas årsvis. Vi skickar en faktura via e-post när du registrerar din organisation. Fakturan har 10 dagars betalningstid. En påminnelseavgift på 50 kronor och dröjsmålsmålsränta på 8,5 % läggs på ifall du inte betalar inom den utsatta tiden. Om du ångrar ditt köp kan du alltid kontakta Datakollen innan fakturan förfaller så tar vi bort ditt konto och krediterar din faktura.

I och med att du skapar ett konto, samtycker du till att Datakollen hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst höra av dig till oss för att få dina personuppgifter raderade.

 

Datakollen erbjuder en välgrundad och beprövad metod för att inventera personuppgiftshantering och föreslå åtgärder för att uppnå regelefterlevnad enligt GDPR. Men observera att Datakollen inte garanterar att organisationer efterlever integritetsbestämmelserna i GDPR till 100 % genom att vidta Datakollens föreslagna åtgärder. Ansvaret för att besvara frågorna korrekt och att vidta lämpliga åtgärder ligger självklart på dig som använder Datakollen. I vissa fall kan den information som finns i Datakollen behöva kompletteras med juridisk rådgivning för specifika frågeställningar. Datakollen samarbetar i dessa sammanhang med Crusner advokatbyrå.

____________________________________________________

 

Bakgrund

Datakollen har utvecklats av IT-utvecklingsföretaget K-mit i samarbete med juristerna på ISO-Konsult och Crusner advokatbyrå. Sedan januari 2019 har Datakollen också en egen jurist och GDPR-expert, Stefan Johansson.

K-mit är experter på utveckling av digitala tjänster och produkter, medan ISO-konsult står för juridisk expertis och gedigen erfarenhet i hur ledningssystem ska utformas för att fungera optimalt. På Crusner advokatbyrå finns juridisk specialistkunskap inom datasäkerhet och GDPR. Tillsammans har vi tagit fram Datakollen.

Datakollen är ett digitalt processverktyg som hjälper företag och organisationer att leva upp till den nya personuppgiftslagen, GDPR. Produkten skapades utifrån vårt eget behov av att bryta ner regelverket i hanterbara beståndsdelar. Datakollen är ett avancerat verktyg som hjälper dig att dokumentera personuppgiftshanteringen i din organisation. När du har dokumentationen klar blir det enkelt att överblicka vilka åtgärder du eventuellt behöver vidta för att leva upp till GDPR.

Olika organisationer kräver olika stor arbetsinsats för att leva upp till GDPR. På Datakollen gillar vi att skapa enkla, användarvänliga lösningar och därför har vi satt ihop tre olika paket. Small, medium och large, helt enkelt.

Läs mer om Datakollens olika paket

Om K-mit

K-mit är ett teknikföretag med stor erfarenhet inom digital utveckling, projektledning och systemutveckling. K-mit är experter på digitala strategier, teknisk innovation och applikationer för mobil, dator och surfplatta. På K-mit jobbar webbutvecklare, kommunikatörer, systemarkitekter och affärsutvecklare, men vi har också blivit proffs på GDPR.

Läs mer om K-mit här!

Om ISO-Konsult

ISO-Konsult är experter när det gäller arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Sedan 1982 har ISO-Konsult hjälpt företag att genomföra effektivitetsförbättringar i verksamheter och processer. Deras kvalitetstänk och deras juridiska kompetens har vi tagit med i arbetet med att skapa Datakollen.

Läs mer om ISO-konsult här!

Om Crusner Advokatbyrå

Crusner Advokatbyrå är en nytänkande fullservicebyrå med expertkunskaper inom GDPR. Deras jurister har bidragit till Datakollen med specialistkunskaper inom dataskydd och GDPR.

Läs mer om Crusner advokatbyrå här

 

Skapa ditt konto i Datakollen