Anlita ett Dataskyddsombud till din verksamhet!

Anlita ett dataskyddsombud (DPO) via Datakollen! Du får handfast stöd i organisationens GDPR-arbete samtidigt som dataskyddsombudet avlastar dig genom att vara kontaktperson för de registrerade och för IMY (tidigare Datainspektionen).  

Kontakta oss så bokar vi in ett möte eller ett telefonsamtal för att diskutera upplägget. Därefter skickar vi en offert som ni får ta ställning till.

Så här kan det se ut:

Under en dag per månad kommer ert Dataskyddsombud att

  • bistå din personal i det löpande arbetet med att få GDPR-arbetet att fungera i praktiken
  • utbilda din personal om utvalda delar av GDPR-lagstiftningen och dess praktiska tillämpning
  • följa upp vilka åtgärder som redan har vidtagits och vilka som kvarstår att genomföra för att organisationen ska leva upp till GDPR

Dataskyddsombudet kommer framförallt att se till att organisationen följer dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär bland annat att ditt dataskyddsombud:

  • samlar in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollerar att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informerar och ger råd inom organisationen

Utöver detta kommer Dataskyddsombudet

  • vara kontaktperson för IMY (tidigare Datainspektionen)
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med IMY (tidigare Datainspektionen), till exempel vid inspektioner
  • ge råd om riskanalyser och konsekvensbedömningar

I samband med att ni anlitar ett dataskyddsombud via Datakollen får ni även två licenser i Datakollen för att stötta arbetet med efterlevnad av GDPR. På så sätt skapas en tydlig bild över de åtgärder som behöver genomföras för att leva upp till dataskyddsförordningen. Med hjälp av verktyget kan du även ta ut rapporter till styrelsen såväl som till IMY (tidigare Datainspektionen).