FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring GDPR och vår tjänst


FAQ - GDPR allmänt


Konsekvensbedömningar avseende dataskydd som kreativa verktyg
60 tillsynsärenden i Sverige. Andra vågen i GDPR-arbetet
GDPR är inget rundningsmärke, avsiktlig överträdelse är dyr.
Måste vi göra en konsekvensbedömning?
Syftet med GDPR och vikten av att skydda personuppgifter
Vad innebär överföring av personuppgifter till tredje land?
Vilka rättigheter har de registrerade?
Klarar jag att implementera GDPR på egen hand?
Vad gäller för personuppgifter om barn?
På vilka rättsliga grunder är det tillåtet att hantera personuppgifter?
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan GDPR och PuL för bolag?
Vad är en uppförandekod?
Hur blir man GDPR-certifierad? Och vem får utfärda GDPR-certifikat?
Vad är en personuppgiftssamling?
Vad innebär känsliga personuppgifter?
Vad är en personuppgift?
Behöver vi utse ett dataskyddsombud?
Vad innebär personuppgiftsansvarig?
Vad innebär dataportabilitet?
Vad gäller för kundregister?
Vad innebär den så kallade missbruksregeln?
Vad händer om bolag och organisationer inte följer GDPR?
När, var och hur krävs samtycke för hantering av personuppgifter?
För vilka gäller GDPR?

FAQ - Datakollen


Datakollen i samarbete med ISO-Konsult AB
Finns det mallar för personuppgiftsbiträdesavtal i Datakollen?
Hur funkar rapporterna i Datakollen?
Hur ser teamet bakom Datakollen ut?
Hur avslutar jag mitt test-konto i Datakollen ifall jag inte vill bli betalande kund?
Vad kostar det att använda Datakollen?
För vilken typ av organisation passar Datakollen?