60 tillsynsärenden i Sverige. Andra vågen i GDPR-arbetet

I årsredovisningen för 2019 konstaterar Datainspektionen att GDPR-arbetet ute i landets olika organisationer präglats av att få det praktiska arbetet att fungera. Om 2018 var året då många rutiner och processer skapades, så var 2019 året då dessa skulle fås att fungera. Fler rättsligt komplexa frågor och tolkningar har kommit upp till ytan. Samtidigt har medborgarnas förväntningar på att deras personuppgifter hanteras korrekt ökat.

Datainspektionen tog under 2019 emot ca 4000 klagomål från individer. Runt 4800 personuppgiftsincidenter anmäldes från offentliga och privata organisationer.

60 nya tillsynsärenden inleddes under 2019. När de är klara är en öppen fråga. Många ärenden som inleddes under 2018 är ännu inte slutförda. Att tillsynsaktiviteten i Sverige ökar är uppenbart. Länk till Datainspektionens pressrelease och årsredovisning här.