Avanza och Länsförsäkringar granskas

IMY inleder granskningar av Avanza och Länsförsäkringar

Personuppgiftsincidenter har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, där det framgår att personuppgifter under en längre tid löpande har förts över till Facebook. Myndigheten ska nu granska vad som skett och vilka rutiner bolagen har för att ha kontroll på användarnas personuppgifter.

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY, tidigare Datainspektionen. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Avanza och ett antal från Länsförsäkringars olika bolag som gör gällande att personuppgifter på grund av felaktiga inställningar under en längre tid löpande förts över till Facebook.

IMY har nu beslutat att inleda en granskning av det som skett.

­Läs hela nyheten på IMYs hemsida.