Datainspektionen granskar arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter

Datainspektionen släppte nyligen sin tillsynsplan för åren 2019-2020. An tillsynsplanen framgår att ett av deras prioriterade tillsynsområden är arbetsgivarnas hantering av anställdas personuppgifter.

Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter berör många som befinner sig i beroendeställning och behandlingen kan omfatta såväl integritetskänsliga som känsliga personuppgifter. Fokus kommer att främst vara arbetsgivares övervakning av anställda. Tillsynen kommer att omfatta frågor om såväl grundläggande principer, rättsliga grunder och information till de registrerade.

Andra prioriterade områden är bland annat rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och samtycke som rättslig grund, Bland de branscher/verksamhetsområden som kommer att granskas finns bland annat detaljhandeln, betalningsförmedlare, skolan och vård- och omsorgsbranschen.

Läs hela Datainspektionens tillsynsplan för 2019-2020 här.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman