Datainspektionen granskar inkassobolaget Sergel

Sergel Kredittjänster AB är ett inkassobolag som hanterar fakturor som inte betalas i tid och som därför lämnats vidare till inkasso. Datainspektionens kontrollerar rutinmässigt de stora aktörerna som har inkassotillstånd.

Datainspektionen inleder nu en granskning av inkassobolaget Sergel Kredittjänster AB. Granskningen är en del av myndighetens löpande kontroll av större inkassobolag.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.

Läs mer om inkassolagen här

Läs hela nyheten på Datainspektionens webbplats