Datainspektionen granskar polisens rutiner för utskick av e-post

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska nu granska polisens rutiner för utskick av e-post.

I brottsdatalagen finns en skyldighet för brottsbekämpande myndigheter att rapportera incidenter som rör personuppgifter till Datainspektionen. Polismyndigheten har anmält personuppgiftsincidenter som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare.

E-post som skickas till och från Polisen kan innehålla extra skyddsvärda personuppgifter. Därför inleds nu en tillsyn för att granska Polisens rutiner för utskick av e-post före och efter incidenterna. Datainspektionen ska även undersöka vilka organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som  Polisen vidtagit för att minimera riskerna för felaktiga utskick.

Läs hela nyheten på Datainspektionens webbplats