Datainspektionen granskar skolor i Stockholms stad

Myndigheten ska granska hur Stockholms stad hanterar skolpersonalens behörighet att ta del av uppgifter om elever.

Datainspektionen inleder nu en granskning av utbildningsnämnden i Stockholms stad. Detta efter att ha tagit emot anmälningar från nämnden om att det har skett personuppgiftsincidenter som avser obehörig åtkomst av elevuppgifter hos nämnden.

Granskningen ska bland annat klargöra vilka personuppgifter som hanteras i de aktuella it-systemen, hur skolpersonalen tilldelas behörighet och om det finns rutiner och instruktioner för hur skolpersonalen får använda sina behörigheter.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och kontrollerar bland annat att skolor har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

Läs hela nyheten på Datainspektionens webbplats