Datakollen i samarbete med ISO-Konsult AB

”Vi har länge sett fördelar med en samordning mellan GDPR-arbete och arbete i ledningssystem. Nu har vi fått igång ett formellt samarbete med ISO-Konsult AB, vilket kommer att underlätta både för oss på Datakollen och för våra kunder”, säger Stefan Johansson, jurist på Datakollen.

Datakollen och ISO-Konsult AB har samarbetat sedan 2018 men nu tar de ett steg närmare varandra. Gemensamma kunder och intresse för GDPR, informationssäkerhet och ledningssystem gör att Datakollen och ISO-Konsult har stort utbyte av varandra.

”I ISO-arbetet ingår krav på att följa gällande lagstiftning och där ingår GDPR,” säger Viveca Ring, VD på ISO-Konsult AB. ”Därför finns det stora vinster i att samordna GDPR-frågan med arbetet i ledningssystem för ISO.”

ISO-Konsult är expert på ledningssytem inom ISO. Ett samarbete med ISO-konsult börjar oftast med en helhetsöversyn av din verksamhet genom att analysera, förstå, genomföra och följa upp förändringsaktiviteter. ISO-Konsult dokumenterar riskanalyser och miljöutredningar. Sedan genomförs förbättringar i system och rutiner, vilket leder till bättre mänskliga och ekonomiska prestationer. Kunden kan fokusera på kärnverksamheten och slippa oroa sig för att göra rätt eller fel. ISO-Konsult ser till att det alltid blir rätt.