Datakollen tillsätter dataskyddsombud på ISO Konsult AB

Datakollens och K-mits VD Susanne Kindblad går in som dataskyddsombud på ISO Konsult AB.

ISO-konsult är ett bolag som specialiserat sig på kvalitets- och miljöledningsarbete utifrån ett antal olika ISO-standarder. De hjälper sina kunder med att förbättra system och rutiner med bättre mänskliga och ekonomiska prestationer som resultat. De hjälper till att hitta de mest effektiva lösningarna och idag använder fler än 200 olika företag ISO Konsults metoder för att prestera bättre och få bättre ekonomi. De flesta av kunderna är mindre och medelstora, ofta ägarledda, organisationer.

”Det känns fint att ha fått ISO Konsults förtroende”, säger Susanne Kindblad som är VD för K-mit och en av grundarna av Datakollen. ”Att bli Dataskyddsombud på ISO Konsult innebär att jag får insyn i verksamheten på ett unikt sätt, och att jag får vara med och se hur Datakollen används i praktiken. På så sätt kan erfarenheter från det här uppdraget bidra till att styra den fortsatta utvecklingen av Datakollen. Det känns meningsfullt.”

Behöver din organisation också tillsätta ett Dataskyddsombud? Läs mer på Datakollen.se