Datakollens videopodcast, avsnitt 12: Risk- och konsekvensanalys

Datakollens jurist Stefan Johansson och Susanne Kindblad, VD och grundare av K-mit, förklarar grunderna i dataskyddsförordningen GDPR och dess krav på dokumentation av personuppgiftshantering. Varje vecka släpps ett nytt avsnitt.

Veckans avsnitt förklarar hur en risk- och konsekvensanalys används i GRPR-sammanhang. Några betryggande ord från Stefan Johansson, jurist på Datakollen: ”Det är inte lika krångligt som det låter, nödvändigtvis.” 

Kolla in avsnittet eller ta hjälp av Datakollens inbyggda verktyg för risk- och konsekvensanalys när du ska göra en riskbedömning för personuppgiftshanteringen i ditt bolag.