Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud kan även benämnas DPO (Data Protection Officer) eller DsO (Dataskyddsombud). I Datakollen använder vi oss genomgående av begreppet Dataskyddsombud.

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Meddela Datainspektionen när ni utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

Mer från ordlistan

Se alla