Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud kan även benämnas DPO (Data Protection Officer) eller DsO (Dataskyddsombud). I Datakollen använder vi oss genomgående av begreppet Dataskyddsombud.

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Meddela Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, när ni utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer om hur det går till på IMYs webbplats.

Mer från ordlistan

Se alla