Personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t.ex.

  • namn, adress och personnummer
  • fotografier och ljudupptagningar
  • IP-nummer
  • ”nicks” som används i ett datorspel eller liknande

 

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.

Läs mer på IMYs (tidigare Datainspektionens) webbplats

Mer från ordlistan

Se alla