För vilken typ av organisation passar Datakollen?

Både stora och små bolag i alla möjliga branscher använder Datakollen.

Datakollen skapades ursprungligen för att möta grundaren K-mits behov av stöd i GDPR-arbetet. K-mit arbetar med IT-utveckling och har sex anställda. Därför var Datakollens tänkta målgrupp små och medelstora bolag.

Efter att Datakollens funktioner har utvecklats passar verktyget nu både för små och stora organisationer. Organisationsform eller i vilken bransch man är verksam spelar ingen roll. Datakollen har både stora företag och enmansbolag som kunder.

Bland kunderna finns t.ex. bolag i fastighetsbranschen, ekonomi-, juridik, MedTech- och IT-branschen. Flera av kunderna är konsultbolag inom bl.a verksamhetsutveckling, IT och ledarutveckling. Bland kunderna finns även ideella föreningar, idrottsföreningar m.m.