Gemensam strategi för smittspårningsappar inom EU

Flera EU-länder har börjat använda sig av mobilappar för att få en bild av hur coronaviruset sprids. EU har nu börjat skissa på en koordinerad strategi för smittspårningsappar med syftet är att få en så effektiv användning som möjligt och samtidigt värna den personliga integriteten.

Det har uttryckts viss oro för att den här typen av massinsamling av data kan bli permanent så vill EU-kommissionen nu skapa gemensamma regler kring apparna rapporterar Reuters.

Kommissionen vill se en strategi som innehåller ett gemensamt system för användning av anonyma, aggregerade data för att spåra personer som kommer i kontakt med de smittade och för att övervaka dem under karantän.

Tanken är också att det ska finnas en metod för att övervaka och utvärdera effektiviteten hos mobilapparna, deras interoperabilitet och om de följer säkerhets-, integritets- och dataskyddsregler. Uppgifterna ska också raderas när viruset är under kontroll.

Läs hela nyheten på IDGs webbplats