Sveriges konsumenter är en av de sex konsumentorganisationerna som anmält Google. Den svenska anmälan går till Datainspektionen och enligt den bryter Google mot GDPR genom att vilseleda användare.

– Våra rörelsemönster avslöjar väldigt mycket om vilka vi är och hur vi väljer att leva våra liv. Det måste vara upp till var och en av oss att bestämma hur mycket av våra privatliv vi vill avslöja för andra. Google ger oss inte den möjligheten och vi anser därför att de bryter mot GDPR, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Det saknas dessutom alternativ för den som vill undvika att dela information om var man befinner sig.

”Sveriges Konsumenter menar att Google bryter mot GDPR eftersom användares samtycke under ovan nämnda omständigheter inte kan betraktas som informerat och fritt. Google kan inte heller åberopa ”legitimt intresse” med tanke på den betydande och påträngande inverkan som spårningen har på individens fri- och rättigheter”, skriver Sveriges konsumenter.