Hur blir man GDPR-certifierad? Och vem får utfärda GDPR-certifikat?

Själva utfärdandet av en certifiering ska göras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vem som ska utfärda ackrediteringar är ännu inte bestämt men det kommer antingen att vara Datainspektionen eller det nationella ackrediteringsorganet Swedac.

De kriterier som en ackreditering ska grunda sig på ska tas fram av den nationella tillsynsmyndigheten, alltså av Datainspektionen. Datainspektionen ska även godkänna de kriterier som ligger till grund för en certifiering.

Hur certifieringar kommer att gå till är ännu inte klart. Det finns för närvarande inte någon exakt tidpunkt för när vägledningen kommer att vara klar.

Läs mer på Datainspektionens webbplats