Hur ser teamet bakom Datakollen ut?

Datakollen har skapats av K-mit. Vi är specialister på digitalisering och webbutveckling och nu har vi även blivit experter på GDPR.

Det började hösten 2017 när vår VD Susanne Kindblad skulle sätta igång med K-mits GDPR-arbete. Hon höll på att drunkna i checklistor, policydokument och lagparagrafer som hon hade svårt att förstå hur hon skulle tillämpa i praktiken. Den bästa lösningen verkade ligga i någon typ av digitalt ledningssystem. Så vi byggde ett! Bra va?🙂

K-mits utvecklingsteam består av:

Anton Kindblad, senior utvecklare och gränssnittsproffs

Åsa Kleve, backendutvecklare och databaskung

Joakim Nyström, webbdesigner och marknadschef

Johan Cedborger, produktspecialist och gränssnittsutvecklare

Susanne Kindblad, GDPR-proffs och ansvarig för workshops och seminarier

Pontus Kindblad, systemarkitekt och produktchef

K-mit hade tidigare byggt ett digitalt ledningssystem för ISO-certifiering åt kunden och samarbetspartnern ISO-Konsult. Erfarenheterna från det projektet tog vi med oss i bygget av Datakollen. Via utbildningar på Datainspektionen, vår samarbetspartner Crusner advokatbyrå och själva Dataskyddsförordningen fyllde vi Datakollen med innehåll.

Datakollen lanserades i april 2018 och sedan dess har vi släppt flera uppdateringar. Under hösten lanserades bland annat förbättrade rapporter och risk- och konsekvensanalyser.

I januari 2019 rekryterade vi Stefan Johansson som är jurist och expert på just GDPR. Stefan står för juridisk expertis och han kommer att leda arbetet med att ta Datakollen till en internationell marknad.