Hur ser teamet bakom Datakollen ut?

Datakollen har skapats av K-mit. Vi är specialister på digitalisering och webbutveckling och nu har vi även blivit experter på GDPR.

Det började hösten 2017 när vår VD Susanne Kindblad skulle sätta igång med K-mits GDPR-arbete. Hon höll på att drunkna i checklistor, policydokument och lagparagrafer som hon hade svårt att förstå hur hon skulle tillämpa i praktiken. Den bästa lösningen verkade ligga i någon typ av digitalt ledningssystem. Så vi byggde ett 🙂

K-mits utvecklingsteam består av:

Anton Kindblad, senior utvecklare och gränssnittsproffs

Åsa Kleve, backendutvecklare och databaskung

Joakim Nyström, webbdesigner och marknadschef

Johan Cedborger, produktspecialist och gränssnittsutvecklare

Susanne Kindblad, GDPR-proffs och ansvarig för workshops och seminarier

Pontus Kindblad, systemarkitekt och produktchef

Här kan du se hur vi ser ut

K-mit hade tidigare byggt ett digitalt ledningssystem för ISO-certifiering åt kunden och samarbetspartnern ISO-Konsult. Erfarenheterna från det projektet tog vi med oss i bygget av Datakollen. Via utbildningar på Datainspektionen, vår samarbetspartner Crusner advokatbyrå och själva Dataskyddsförordningen fyllde vi Datakollen med innehåll.

Datakollen lanserades i april 2018 och sedan dess har vi släppt flera uppdateringar. I september lanserades bland annat förbättrade rapporter och en komplettering och justering av frågorna i personuppgiftssamlingarna. I nästa release släpps Datakollens risk- och konsekvensanalyser. Vi jobbar stenhårt för att du ska kunna sköta ditt GDPR-arbete utan tårar 🙂