IMY granskar Diskriminerings­ombudsmannen, DO

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot en anmälan om en personuppgiftsincident från Diskrimineringsombudsmannen, DO. Incidenten är kopplad till ett webbformulär där man kan lämna in tips och klagomål. IMY ska nu granska det som inträffat.

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. Enligt DO har ett analysverktyg använts för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen som i vissa fall har kunnat inhämta och lagra personuppgifter. Denna möjlighet har bland annat funnits i ett formulär på DOs webbplats som besökare kunnat använda för att lämna in tips och klagomål.

IMY har nu beslutat att granska det som skett.

IMY kommer att genomföra en på-plats-inspektion hos DO för att utreda vad det är som har hänt, omfattningen av incidenten och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska kunna ske igen.

Läs hela nyheten på IMYs webbplats.