IMY granskar Kry

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inleder en tillsyn av Kry International för att utreda en personuppgiftsincident som bolaget anmält och som rör överföring av personuppgifter till Facebook.

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet att i vissa fall anmäla personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Kry. I anmälan framgår att bolaget haft en så kallad Facebook-pixel på två av sina webbplatser vilket har medfört att bolaget överfört personuppgifter till Facebook.

Nu inleder IMY en granskning av det inträffade. IMY ställer ett antal frågor till Kry, exempelvis om vilka personuppgifter som överförts, hur många personer som kan ha påverkats av incidenten och vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder bolaget vidtagit. 

Läs hela nyheten på IMYs webbplats