IMY varnar Migrationsverket

Efter att ha granskat hur Migrationsverket använder ett EU-omspännande it-system för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer så utfärdar IMY två varningar för att det finns risk brott mot bestämmelserna i GDPR.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat hur Migrationsverket använder Visa Information System (VIS), som är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

IMY utfärdar två varningar då Migrationsverkets behandling sannolikt kan komma att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR. Dels finns det en risk att det kan uppstå felaktigheter vid utveckling och fortsatt förvaltning av VIS på grund av otydligheter kring it-dokumentationen, dels finns det en risk att användarloggar sparas för länge eftersom Migrationsverket saknar en rutin för gallring av användarloggar.

IMY har en skyldighet att granska den nationella delen av VIS minst en gång vart fjärde år. IMY har denna gång gjort sammanlagt tre på-plats-inspektioner hos Migrationsverket och har då ställt frågor om bland annat personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden, behöriga myndigheter, informationsutbyte med andra medlemsländer, gallring, överföring av personuppgifter till tredje land, registrerades rättigheter, utbildning av personal samt it-säkerhet.

Läs hela nyheten på IMYs webbplats