Polisen får sanktionsavgift på 2,5 miljoner för otillåten användning av ansikts­ingenkänning

Polismyndigheten har hanterat personuppgifter i strid med brottsdatalagen slår Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) fast efter sin granskning. Polisen har använt Clearview AI för ansiktsigenkänning.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inledde en granskning av Polismyndigheten efter att det hade framkommit i media att Polisen använt appen Clearview AI för ansiktsigenkänning.

Granskningen visar att Clearview AI har använts av polisen vid ett flertal tillfällen. Enligt Polismyndigheten är det ett fåtal anställda som använt Clearview AI utan att myndigheten tillhandahållit appen till de anställda.

IMY konstaterar att Polismyndigheten brustit i flera avseenden i sitt personuppgiftsansvar vid användningen av Clearview AI. Polismyndigheten har inte vidtagit tillräckliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter i det aktuella fallet varit författningsenlig, myndigheten har behandlat biometriska uppgifter – som använts för ansiktsigenkänning – i strid med brottsdatalagen samt underlåtit att genomföra en konsekvensbedömning.

IMY beslutar att Polismyndigheten ska betala en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor för överträdelserna av brottsdatalagen. IMY förelägger även polisen att utbilda sin personal för att säkerställa att de inte hanterar personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning och interna rutiner på området.

Polismyndigheten föreläggs dessutom att informera de personer, vars uppgifter matats in i Clearview AI, när sekretessbestämmelser så tillåter. Polisen ska också, om det är möjligt, se till att de personuppgifter som matats in i Clearview AI raderas från appen.

Läs hela nyheten på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.