Integritets­skydds­rapport 2020

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) släpper en rapport över utvecklingen inom integritetsskydd på uppdrag av Regeringen.

Regeringen har givit IMY i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och att vart fjärde år rapportera till regeringen om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. Integritetsskyddsrapport 2020 är den första redovisningen enligt uppdraget. Rapporten lämnades över till regeringen i januari 2021.

Läs Integritetsskyddsrapporten här.

Läs mer om Integritetsskyddsrapporten på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.