IT-attacker i Sverige pågår

Sveriges Radio Ekot rapporterar att närmare 200 datorer på medelstora till stora svenska företag har utsatts för ransomeware. Troligen kommer angriparna kräva stora summor pengar för att avbryta sina attacker. Dessutom finns naturligtvis risken att känslig information stjäls.

Attacker med ransomeware har ökat explosionsartat i USA under coronapandemin.