Klarar jag att implementera GDPR på egen hand?

Det är en lång rad saker man behöver göra för att ställa om till GDPR. Vilken typ av förändringar och ändrade rutiner det handlar om beror på typ av verksamhet. Vissa företag har förstås betydligt högre krav på sig än andra beroende på verksamhetens art, men nästan alla företag bör åtminstone göra en översyn över sin hantering av personuppgifter för att leva upp till GDPR. För vissa företag räcker det med att kunna visa att en genomlysning av verksamhetens hantering av personuppgifter har genomförts och att hanteringen  av persondata är korrekt, medan andra företag behöver ändra på sina rutiner i grunden.

Det är vanligt att nya avtal behöver upprättas med anställda, kunder och leverantörer. Här kan det vara till stor hjälp att använda sig av en GDPR-konsult. Ibland kan det också vara till hjälp att anlita en konsult för att genomföra en ordentlig inventering av organisationens hantering av personuppgifter och föreslå nödvändiga åtgärder.

Datakollen är framtagen för att underlätta processen att inventera personuppgiftshanteringen för företagare.

”Jag tycker att alla företagare snarast bör skaffa sig en god överblick av vilka krav som följer av GDPR och vad det innebär för den egna verksamheten. Man kan ta hjälp av konsulter eller anmäla sig till en grundläggande kurs eller seminarium som belyser frågeställningarna. När man fått den överblicken blir det lättare att bestämma hur man går vidare”, säger Susanne Kindblad, VD för K-mit