När, var och hur krävs samtycke för hantering av personuppgifter?

Samtycke använder du när du vill lagra och behandla personuppgifter som du inte har någon laglig grund för. Samtycke ska ges frivilligt och aktivt. Det innebär i praktiken oftast att man har en egen kryssruta där användaren får markera att den ger sitt samtycke.

Det krävs ett separat samtycke för varje sorts behandling av personuppgifterna. Ska du använda personuppgifterna till flera saker måste du få samtycke för varje område. Du får inte ha lösningar så att man samtycker genom att skicka in formuläret eller använda tjänsten.

Informera klart och tydligt i samband med samtycket om vad och hur du ska använda uppgifterna med. Fullständig information ska finnas vid samtycket, du får inte länka till en fullständig text.

Undvik att samla in känsliga uppgifter eller uppgifter om barn.

Det ska vara lika lätt för användaren att dra tillbaka sitt samtycke som det var att ge det. Ett klick för att ge samtycke betyder ett klick för att dra tillbaka det. Man ska kunna ta tillbaka samtycket på samma plats som man gav det. Gav besökaren det i en app eller på en webbplats ska hen kunna dra tillbaka det där. Hen ska inte behöva ringa eller mejla.

Läs hela artikeln på 7minds webbplats