Nu kan vi leka Risk och Konsekvens i Datakollen!

Nu är den här, möjligheten att skapa risk- och konsekvensanalyser för dina personuppgiftssamlingar!

Varför?

För att ta reda på om dina personuppgiftssamlingar innebär stora risker för dig, de registrerade personerna eller ditt företag!

Hur?

I Datakollen väljer du om du vill göra en risk- och konsekvensanalys för en redan befintlig personuppgiftssamling eller, i enlighet med rekommendationer från Datainspektionen, om du vill göra en riskanalys för en påtänkt men icke påbörjad samling.
Risk- och konsekvensanalysen består av ett par frågor samt möjligheten att ange identifierade risker för samlingen. Till en risk kan du sedan koppla konsekvenser och förebyggande insatser. När du har svarat på hur allvarlig risken är och hur troligt det är att risken inträffar skapas ett riskvärde. Risker med höga riskvärden får en röd markering och de med lägre riskvärde en blå, så att du får en tydlig överblick över dina risker.
Dina förebyggande insatser markeras med ett rött utropstecken som ändras till en grön check när du angett att du har gjort insatsen. Alla insatserna sparas så att ditt genomförda GDPR-arbete blir enkelt att visa upp.
PS. Vi hörs snart igen…väldigt snart faktiskt för vi har ytterligare en ny funktion som släpps snart!