Postnord och CDON granskas

Nu utökas granskningen av hur företag använder samtycke för att samla in personuppgifter. Datainspektionen inleder tillsyn av ytterligare av Postnord och CDON.

I juni 2019 inledde Datainspektionen en granskning av hur företag använder samtycke för att samla in kunduppgifter. Nu breddar myndigheten granskningen genom att inleda tillsyn mot ytterligare två bolag.

De här bolagen granskas eftersom de använder samtycke på olika sätt för att samla in kunduppgifter. Genom att granska olika aspekter av samtycke kommer Datainspektionen att kunna ge vägledning även till andra företag kring hur samtycke kan användas.

Datainspektionen har även utökat den tillsyn som inleddes mot Bonnier Magazine and Brands i juni med att även granska Bonnier News.

Samtycke är ett av Datainspektionens prioriterade områden enligt tillsynsplanen för 2019–2020. Granskningarna beräknas bli klar under våren 2020.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med hjälp av tillsyn skapa vägledning och praxis för hur reglerna i dataskyddsförordningen ska följas.

Läs pressmeddelandet från juni

Läs mer om samtycke här

Lär hela nyheten på Datainspektionens webbplats